Skip to content

فرم ارزیابی

برای آنکه بتوانیم به شما در گرفتن پیشنهاد شغلی  (Job Offer)  که قرارداد استخدامی از یک شرکت ثبت شده در کانادا است کمک کنیم باید اطلاعات درست و کاملی داشته باشیم. لذا در پر کردن فرم ارزیابی که اطلاعات آن محرمانه نگهداری خواهد شد دقت کنید. پس از ارزیابی اولیه همکاران ومشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت.