نحوه ارتباط با کارفرما

اگر کارفرمایی پس از دیدن رزومه یا جستجو در اکانت لینکدین تان با شما تماس گرفت اقدام بعدی شما چه باید باشد. اگر سوالاتی از شما پرسید چگونه باید به آنها پاسخ دهید؟ مثلا حقوق درخواستی شما چقدر است؟ آیا پس از اتمام کار در کانادا خواهید ماند؟ اگر بعد ازمدتی خبری از کافرما نشد آیا باید با او تماس بگیرید و جواب را پیگیری کنید؟ اینها چند نمونه از سوالاتی بود که کارجویان با آن مواجه میشوند. پاسخ صحیح و حرفه ایی به سوالات  را باید آخرین گام برای رسیدن به یک فرصت کاری مناسب در کانادا دانست.