رسانه های اجتماعی

یکی از رایج ترین روش های کارفرمایان برای پیدا کردن نیروی انسانی مورد نیاز، مراجعه به رسانه های اجتماعی (Social Media) است. کارجو باید رسانه مناسب را انتخاب و نسبت به ایجاد و فعال سازی حساب کاربری (اکانت) منحصر به فرد اقدام کند. اکانتی که اصول حرفه ای در تولید محتوای آن رعایت شده را باید شرط کافی برای موفقیت در گرفتن کار از بازار کانادا دانست. یکی از اشتباهات رایج در بین کارجویان عدم توجه به جزئیات و اطلاعات حساب کاربری و کپی برداری از دیگران است.