تحصیلات

متقاضی ویزای کار از خارج کانادا باید حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس) یا همتراز آن را اخذ کرده باشد. الزامی برای آنکه شغل درخواستی  با رشته تحصیلی ارتباط داشته باشد وجود ندارد. اگر در مورد سطح مدرک تحصیلی، محل اخذ آن (موسسه، اموزشگاه، کالج یا دانشگاه) شهر و کشوری که در آن تحصیل کرده اید سوال دارید با کارشناسان ما مشورت کنید.